• Over Scouting Zonnestrijd

  • Wat houdt de actie in?

   Na het succes van de eerste Scouting Zonnestrijd in 2014, gaat Natuur & Milieu dit jaar nog meer Scoutinggroepen aan duurzame zonne-energie helpen. Via deze crowdfundingsactie zamelen de groepen zelf geld in voor hun eigen zonnepanelen op het Scoutinggebouw. Elke Scoutinggroep en Scouting Labelterrein in Nederland kan meedoen.

   Op 5 september 2015 start de crowdfundingcampagne en de scouts gaan de wijk en het dorp in om geld in te zamelen voor hun panelen. Ze hebben hier twee maanden de tijd voor en er zijn tussentijdse wedstrijdjes waarbij viermaal de snelste of origineelste inzamelacties beloond worden met extra prijzengeld. Ook voor iedereen die een Scoutinggroep sponsort valt er iets te winnen: er worden onder de gulle gevers 100 WakaWaka lights verloot!

  • Waarom start Natuur & Milieu een nieuwe Scouting Zonnestrijd?

   Ons doel is om jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met duurzame energie. Wij merken dat Scoutinggroepen duurzame energie belangrijk vinden en faciliteren hen graag in de aanschaf van zonnepanelen. Nu zoveel mensen al hebben kennisgemaakt met het idee om Scouting aan zonne-energie te helpen, zetten we dit enthousiasme graag in voor een vervolg: Scouting Zonnestrijd 2015.

  • Met wie werkt Natuur & Milieu samen in deze actie?

   De actievoert Natuur & Milieu uit in samenwerking met Scouting Nederland, de ASN Bank en Eneco.

  • Van wanneer tot wanneer loopt de actie?

   Stap 1: Vanaf 20 mei 2015 tot en met 17 juli 2015 konden Scoutinggroepen zich inschrijven voor Scouting Zonnestrijd 2015.
   Stap 2: Binnen een week na aanmelding worden de deelnemende Scoutinggroepen benaderd door Eneco voor het gezamenlijk opstellen van een offerte voor levering en installatie van zonnepanelen voor het Scoutinggebouw. Uiterlijk 15 augustus heeft de Scoutinggroep akkoord gegeven op de definitieve offerte.
   Stap 4: Vanaf 5 september 2015 tot en met 31 oktober 2015 wordt er via deze website geld ingezameld voor de aanschaf van zonnepanelen.
   Stap 5: Binnen twee maanden na afloop van de actie worden de panelen geïnstalleerd bij de succesvolle Scoutinggroepen.

  • Waarom zijn zonnepanelen interessant voor Scoutinggroepen?

   Scoutinggroepen met zonnepanelen profiteren van flinke korting op hun energierekening. Met 15 panelen, besparen zij in de eerste jaren ruim €800,- per jaar op de energiekosten. Met slechts twee maanden crowdfunden, zijn dus duizenden euro’s verdiend. Geld dat ten goede kan komen aan Scoutingactiviteiten. Door zonnepanelen te installeren op de daken van hun gebouwen, kunnen scouts bovendien een bijdrage leveren aan een schonere energievoorziening in Nederland. De scouts leren over dit onderwerp, en gaan er actief mee aan de slag, iets wat goed past bij Scouting.

  • Hoe werkt een zonnepaneel eigenlijk?

   De werking van een zonnepaneel berust op de zonnecellen. De zonnepanelen van deze actie zijn gemaakt van silicium en zetten zonlicht om in stroom. Daarnaast bevat een zonnepaneel een soort ‘huls’ van folie, metaal en glas. De zonnecellen in het paneel vangen zonlicht op en zetten dat om in gelijkstroom. Lees hier meer over zonne-energie.

 • Voorwaarden & contact

  • Wat zijn de spelregels?

   Alle spelregels vind je hier.

  • Waar vind ik de actievoorwaarden?

   Bekijk de actievoorwaarden van Scouting Zonnestrijd, de algemene voorwaarden van Eneco (de leverancier van zonnepanelen binnen deze actie), of de algemene voorwaarden van SteunScouting.nl (waar het geld voor Scouting Zonnestrijd wordt opgehaald).

  • Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

   Voor vragen of klachten over de actie kun je in eerste instantie contact opnemen met de Zonnestrijd klantenservice, via betereenergie@natuurenmilieu.nl.

   Voor technische vragen over je panelen, offerte of installatie kun je contact opnemen met zonsupport@eneco.com.

   Voor vragen over Natuur & Milieu kun je terecht bij http://www.natuurenmilieu.nl/contact/.

  • Wat gebeurt er met mijn gegevens?

   Gegevens die deelnemende groepen bij de aanmelding hebben ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden om deelnemers een passend aanbod te doen voor zonnepanelen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om deelnemers te informeren over de actie, activiteiten en interessante aanbiedingen van Natuur & Milieu. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je een e-mail sturen naar betereenergie@natuurenmilieu.nl. Als er een digitaal bericht naar je wordt gezonden staat hier ook een afmeldoptie in.

 • Promotiepakket

  • Wat zit er in het promotiepakket?

   Natuur & Milieu voor elke deelnemende Scoutinggroep een promotiepakket ontwikkeld. Dit pakket kan je Scoutinggroep helpen bij het inzamelen van geld voor de zonnepanelen. Naast tips voor activiteiten voor geldinzameling, bevat het ook flyers en posters om uit te delen, een mediapakket met voorbeeldpersberichten voor lokale media en tips voor social media.

  • Wanneer ontvang ik het promotiepakket?

   Eind augustus ontvangt elke deelnemende Scoutinggroep het promotiepakket, mits de groep op uiterlijk 15 augustus de offerte van Eneco heeft geaccordeerd.

 • Crowdfunding

  • Wat is crowdfunding eigenlijk?

   Crowdfunding is een manier om een project te financieren zonder dat je geld hoeft te lenen van een bank of financiële instelling. Je vraagt aan mensen, bedrijven en organisaties – de crowd – of ze geld willen steken in je project. Om ze over de streep te trekken kun je daar iets tegenover stellen, maar dat hoeft niet. Denk bijvoorbeeld aan het ter beschikking stellen van het Scoutinggebouw in ruil voor een investering, of als scout karweitjes doen bij jullie in de buurt.

  • Moet ik via zonnestrijd.nl crowdfunden of kan het via mijn eigen website?

   Wanneer een Scoutinggroep meedoet aan deze actie moet er via zonnestrijd.nl op het speciaal voor Scouting ontwikkelde crowdfundingsplatform SteunScouting.nl worden gecrowdfund. Je kunt hiervoor geen andere website gebruiken, anders kunnen wij niet garanderen dat het bij elkaar gespaarde geld juist terecht komt. Via de “Doneer”-buttons word je automatisch naar SteunScouting.nl geleid om een geldbedrag te kunnen geven.

  • Wanneer ontvangen we ons ingezamelde geld?

   De crowdfundingwebsite SteunScouting.nl betaalt het gecrowdfunde bedrag maandelijks uit op de rekening van de Scoutinggroep.

  • Waarom is er een termijn van twee maanden om te crowdfunden?

   Uit onderzoek naar crowdfunding blijkt dat hoe korter een crowdfundcampagne duurt, hoe groter het succes is. Dit heeft te maken met een verlies aan urgentie. Na een paar maanden is de aandacht weg, de artikelen in de lokale krant vergeten en spelen er weer anderen dingen. De urgentie die heerst met maar twee maanden de tijd, stimuleert de Scoutinggroepen om er die korte periode vol voor te gaan.

  • Wat gebeurt er als we het offertebedrag niet halen?

   Wanneer het streefbedrag niet wordt gehaald, zal de betreffende Scoutinggroep in overleg treden met Natuur & Milieu over een oplossing. De onderstaande opties zullen – in deze volgorde – besproken worden:
   1. De Scoutinggroep zoekt op korte termijn, doch uiterlijk binnen twee weken, naar mogelijkheden om het resterende bedrag op korte termijn uit eigen middelen van de Scoutinggroep of middels lokale sponsoring te realiseren.
   2. Indien toereikend, wordt voor het gespaarde bedrag een bijpassende offerte gemaakt door de leverancier, voor een kleinere set zonnepanelen. Deze offerte wordt door de Scoutinggroep geaccepteerd en betaald van het gespaarde geld.
   3. De Scoutinggroep treedt in overleg met de leverancier en Natuur & Milieu over verlenging van de actieperiode voor een bepaalde, beperkte duur. Natuur & Milieu bepaalt de duur van deze eenmalige verlenging. De leverancier behoudt hierbij het recht om een nieuwe offerte aan te bieden tegen een mogelijk gewijzigd tarief.
   4. Alleen indien bovenstaande opties niet mogelijk blijken, zal de Scoutinggroep het ingezamelde bedrag aanwenden voor andere middelen die ten goede komen aan de activiteiten van de Scoutinggroep. De besteding moet binnen 4 maanden worden verricht. Deze bestedingen dienen te worden verantwoord met facturen aan Natuur & Milieu, en dienen door de Scoutinggroep te worden gecommuniceerd naar de eigen achterban en donateurs.

  • Zijn er kosten verbonden aan het doneren via de crowdfundingwebsite?

   Ja, van elke donatiestorting op SteunScouting.nl wordt een bedrag van € 1 ingehouden voor dekking van kosten voor de crowdfundingwebsite en het betalingsverkeer.

 • Tussentijdse wedstrijden

  • Hoe kunnen we meedoen aan de tussentijdse wedstrijden?

   Om de competitie tussen Scoutinggroepen aan te wakkeren, deelt Natuur & Milieu vier maal 400 euro uit. Tweemaal is er prijs voor de groep die op dat moment het hoogste geldbedrag heeft binnengehaald en tweemaal wordt de meest originele of creatieve inzamelactie beloond. En voor de Scoutinggroep die als eerste het streefbedrag binnengehaald heeft, organiseert Natuur & Milieu een groot Zonnefeest om de zonnepanelen te onthullen.

   Iedere deelnemende Scoutinggroep doet automatisch mee aan de tussentijdse wedstrijden. Als het streefbedrag al voor het einde van de actie gehaald wordt, kan een groep niet meer meedoen aan de tussentijdse wedstrijd die dan nog volgen en een geldbedrag winnen.

   Lees de uitgebreide spelregels van de tussentijdse wedstrijden.

  • Hoe worden de winnaars van tussentijdse wedstrijden bepaald?

    

   Bekijk hiervoor de uitgebreide spelregels van de tussentijdse wedstrijden.

 • Installatie van de zonnepanelen

  • Waarom is Eneco gekozen als leverancier?

   Natuur & Milieu hecht eraan om een leverancier te kiezen waar je op kunt vertrouwen. Eneco is een betrouwbare partij die hoogwaardige, duurzame materialen levert en deze deskundig installeert, zodat je daar geen zorgen over hoeft te hebben.

  • Wanneer worden de zonnepanelen geïnstalleerd?

   Als je de offerte hebt getekend en na de crowdfundingactie de eerste aanbetaling is gedaan, wordt er een afspraak voor installatie gemaakt. De datum van de installatie is onder andere afhankelijk van de regio waar je Scoutinggebouw staat; meestal ligt de installatie binnen 2 maanden na aanbetaling op het dak.

  • Komen jullie na installatie checken of alles goed geïnstalleerd is?

   Natuur & Milieu heeft hiervoor afspraken gemaakt met een onafhankelijke inspecteur die veel ervaring heeft met de installatie van zonnepanelen. Hij zal middels een steekproef een aantal van de geïnstalleerde pakketten controleren. Als hierbij blijkt dat producten en /of de installatie  niet voldoen aan normen, regels, garantievoorschriften,  gangbare praktijken en/of gevaar opleveren, dan zullen wij de leverancier daarop aanspreken. Als uw Scoutinggebouw deel uitmaakt van de steekproef zullen wij met u afspreken wanneer we langs kunnen komen.