1  De zon — De zon stuurt energie naar de aarde in de vorm van licht en warmte. De hoeveelheid energie die alle mensen in de wereld gebruiken in één jaar, stuurt de zon in slechts één uur naar de aarde.
2  Zonnepanelen — Met behulp van zonnepanelen kunnen we die energie omzetten naar elektriciteit. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Een zonnecel bestaat uit twee laagjes silicium. Dat is een stof die in zand zit. Als de zon op een zonnecel schijnt, ontstaat er tussen die twee laagjes silicium een elektrisch stroompje.
3  Omvormer — Dit stroompje kun je niet meteen voor je apparaten thuis gebruiken, daarvoor heb je eerste een omvormer nodig.
4  Meterkast — Via de omvormer komt de stroom in de meterkast terecht. Op de meter kun je aflezen hoeveel elektriciteit de panelen hebben opgewekt.
5  Elektriciteit — Dan pas kunnen we de elektriciteit gebruiken voor de lampen, tv, wasmachine, koelkast en computer.

Zonne-energie is schone energie en raakt nooit op. Het nadeel is dat de zon soms niet schijnt. Dan heb je elektriciteit uit andere bronnen nodig. Zoals van de wind. Het liefst zouden we zonne-energie opslaan, maar dat is nog moeilijk.

Zonnepanelen zijn niet alleen veel beter voor het milieu; voor de scouts is dit bovendien een mooie manier om zelf aan de slag te gaan met duurzame energie! Daarnaast leveren ze ook geld op. Met 15 panelen bespaart jouw Scoutinggroep de eerste jaren ruim 800 euro per jaar op energiekosten. Na gemiddeld 8 jaar hebben jullie de panelen volledig terugverdiend. Met slechts twee maanden crowdfunden, verdienen jullie dus duizenden euro’s.

Waarom Natuur & Milieu de actie Scouting Zonnestrijd is gestart
Al 150 jaar zijn we afhankelijk van fossiele brandstoffen en elektriciteit uit grote energiecentrales. Dat gaat veranderen. We stappen over op hernieuwbare energie, die veel vaker lokaal wordt opgewekt. En dat is goed nieuws. Zo brengen we samen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug en voorkomen we schadelijke klimaatverandering. Niet alleen is het gebruik van fossiele brandstoffen schadelijk voor het milieu, ze worden ook steeds schaarser en duurder.
Overstappen op duurzame energie is nodig om onze energie te kunnen blijven betalen. Ook zetten we in op het gebruik van de meest energiezuinige apparaten en gebouwen. Op die manier hebben we maar de helft van ons huidige energieverbruik nodig om onze welvaart behouden. Natuur & Milieu werkt met hart en ziel aan tal van projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame elektriciteit, duurzame biobrandstoffen en effectief klimaatbeleid. Dit doen we vaak samen met bedrijven en organisaties die ook een klimaatvriendelijke economie willen en die niet willen wachten op de overheid. Lees meer over Natuur & Milieu.